Mainos

MTV Oy:n järjestämän kilpailun säännöt

1. Järjestäjä


MTV Oy, Ilmalankatu 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä")


2. Osallistumiskelpoisuus


Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän kilpailun järjestämiseen tai heidän perheenjäseniään.


3. Osallistumisaika


Osallistumisaika alkaa 12.6.2014 ja päättyy 23.6.2014. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon.


4. Kilpailuun osallistuminen


Kilpailuun osallistuvat kaikki osallistumisaikana vastanneet. Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista.


5. Palkinnot


Palkinnot jaetaan kilpailuun osallistuneiden kesken. Kilpailun palkintona arvotaan kolme Bacsacin 10 litran tekstiiliruukkua. Yhden tuotteen arvo on noin 27 euroa. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi eikä muuhun tuotteeseen.


6. Kilpailun voittaminen


Kilpailun voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat kilpailusta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi.


7. Järjestäjän vastuu


Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.


Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.


Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.
Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivulla.


8. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa


Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää myös sähköiseen suoramarkkinointiin, jos osallistuja on antanut tähän suostumuksensa. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla rekisteriselosteesta, joka sijaitsee osoitteessa www.studio55.fi.